SELAMAT DATANG DI PEMBELAJARAN ONLINE MATA KULIAH APLIKASI KOMPUTER PRODI TEKNIK INDUSTRI

Pembelajaran Online ini dikembangkan oleh :
Hasti Hasanati Marfuah, S.T., M.T
 
hasti@upy.ac.id